ای خدای بزرگ! تو چه باشی و چه نباشی، من اکنونسخت به تو نیازمندم. تنها به این نیازمندم که تو باشی.
ایمان بی عشق، اسارت در دیگران است و عشق بی ایمان اسارت درخود.
وطن آدمی، ایمان آدمی است نه خاک آدمی.
انسان آهنگی است که خدا سروده است.
دعا هرگز جانشین وظیفه نمی‌شود.
نیایش، معراج به سوی ابدیت، پرواز به قله‌ی مطلق و صعودبه ماورای آن چه هست.
در دنیا و آخرت، جز از خود ، از هیچ کس نباید ترسید.
فاطمه: نخستین قربانی غضب و فریاد اعتراض مظلوم.
امام علی: نخستین حق محکوم اشرافیت و نفاق.
قرآن کتابی است که به نام خدا آغاز می‌شود و به نام مردم پایان می‌یابد.
هرکس آن چنان می‌میردکه زندگی می‌کند.
آن‌ها که رفتند، کاری حسینیکردند، و آن هاکه ماندند، باید کار زینبی کنند، وگرنه یزیدی‌اند.
منتظر نمان که پرنده‌ای بیاید و پروازت دهد. در پرنده شدن خویش بکوش.
عشق می‌تواند جانشین همه‌ی نداشتن‌ها شود.
دوستان حسود همیشه آلت دست دشمنان پنهان کار می‌شوند.
به قیمت خیانت به دیگران نمی‌توان به خود خدمت کرد.
اگر نمی‌توانی به مردمخدمتی بکنی، برو تا خیانتی نکنی.
با انتشار یک کتاب یا ترجمه می‌توان جای پای ایمانی بزرگ در اندیشه‌ییک نسل گذاشت.
آن جاها که آزادی افکار نیست و اندیشه‌ها با هم تصادم ندارد فکرمی‌میرد.
انجام ندادن بهتر است از نفهمیده انجام دادن.
دوست احمق همیشه عملی را انجام می‌دهد که دشمن آرزو دارد.
هیچ مصلحتی به اندازه‌یخود حقیقت، مصلحت نیست.
روشن فکر، پیامبر زمان خویش و جامعه‌یخویش است.
روشن فکر، رسالتش رهبری کردن سیاسی جامعه نیست. رسالت روشن فکر، خود آگاهی دادن به متن جامعه است
وجود فقر، حرکت ایجاد نمی‌کند، بلکه احساس فقر است که حرکت را به وجود می‌آورد.
در مملکتی که فقط دولت حق حرف زدن دارد، هیچ حرفی را باور نکنید.
آن جا که مردم حضور ندارند، از مردم سخن گفتن یا دروغ استیا عبث.
وقتی که بود نمی‌دیدم وقتی می‌خواند، نمی‌شنیدم... وقتی دیدم که نبود... وقتی شنیدم که نخواند...
مرگی که ضرری برای هیچ کس نداشته باشد، بی‌ارزش‌ترین مرگ‌هاست.
روح‌های بزرگ را از دو جا می‌توان شناخت: یکی از نیاز بیش‌ترشان و دیگ از دردهای بیش ترشان

[ ۱ خرداد ۱۳٩٠ ] [ ٤:٠۳ ‎ب.ظ ] [ علیرضا ساروقی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By VatanSkin :.
صفحات اختصاصی
امکانات وب