چند نکته در مورد فضیلت ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

امیر المؤمنین علی (ع) روایت کرده که رسول خدا (ص) روزی برای ما خطبه خواند و در ضمن آن فرمود:

1.ای مردم !ماه خدا با برکت و رحمت و مغفرت به سوی شما آمده است.

2.ماهی که نزد خدا بهترین ماه ها است.

3.روزهایش بهترین روزهاست.

4.شب‌هایش بهترین شب ها است.

5.ساعت‌هایش بهترین ساعت ها است.

6.ماهی است که به میهمانی خدا دعوت شده اید و از اهل کرامت خدا قرار داده شده‌اید.

7.نفس های شما ثواب تسبیح دارد.

8.خواب تان ثواب عبادت دارد.

9.اعمال شما در این ماه مقبول است.

10.دعای تان مستجاب می شود.

11.پس با نیت های صادق و قلب های پاک خدا را بخوانید که شما را برای روزه داری و قرائت قرآن توفیق عطا کند.

12.شقی و بدبخت کسی است که در این ماه بزرگ از آمرزش خدا محروم بماند.

13.با گرسنگی و تشنگی خودتان .گرسنگی و تشنگی روز قیامت را به یاد آورید و به فقرا و مساکین صدقه بدهید.

14.بزرگترها را احترام کنید و به خردسالان ترحم کنید.

15.نسبت به خویشان صله رحم کنید.

16.زبانتان را حفظ کنید .

17.چشم تان را از آنچه حرام است بپوشانید.

18.گوش تان را از شنیدن محرمات باز دارید.

19.با یتیمان مردم مهربانی کنید تا با یتیمان شما مهربانی کنند.

20.از گناهانتان توبه کنید.

21.در اوقات نماز دست هایتان را برای دعا بردارید زیرا این ساعت ها بهترین ساعت ها است که خدا به مردم نظر رحمت می کند.

22.مناجات شان را اجابت می کند و ندایشان را لبیک می گوید.

23.به سؤال کننده عطا کرده و دعوت شان را اجابت می نماید.

24.ای مردم! نفوس شما در گرو اعمال تان می باشد .پس به وسیله ی استغفار آن ها را آزاد سازید.

25.پشت شما با گناه سنگین شده با طول سجود بارتان را سبک کنید.

26.بدانید که خدا به عزت خودش سوگند یاد کرده که نماز گزاران و سجده کنندگان را عذاب نکند و آن ها را در قیامت از آتش دوزخ نترساند.

27.ای مردم!هر کس در این ماه روزه دار مؤمنی را افطار دهد ثواب آزاد کردن بنده ای به او عطا خواهد شد و گناهان گذشته اش مورد عفو قرار خواهد گرفت.گفته شد یا رسول الله همه ما قدرت نداریم که روزه دار را افطار دهیم .حضرت(ص) فرمود:« از آتش دوزخ بپرهیزید!گر چه با یک خرما یا یک شربت آب باشد!»

28.ای مردم! هر کس در این ماه اخلاقش را نیک گرداند در قیامت حسابش را آسان خواهد نمود.

29.هر کس در این ماه شرش را از مردم باز دارد خدا در قیامت غضبش را از او باز خواهد داشت.

30.هر کس که در این ماه کار بنده اش را سبک گرداند خدا در قیامت حسابش را آسان خواهد نمود.


                                                                    وسایل الشیعه جلد 7 صفحه 227

التماس دعا

/ 0 نظر / 37 بازدید