شخصیت شناسی دست خط: با خواندن این مطلب شخصیت خود را بشناسید

کسی که کلمات را با فاصله و باز می نویسد خیلی راحت با دیگران رابطه برقرار کرده و خیلی ساده و بی‌تکلف و مستقیماً به دیگران نزدیک می‌شود.

کسانی که خطی نامرتب دارند:
احتمالاً در زندگی بسیار فعال هستند و به همین دلیل برایشان مشکل است که بتوانند ثابت و بی تحرک بمانند و برخی از کارهایشان حساب شده و سنجیده نیست. به همین دلیل گاهى اوقات براى دوستان و افراد خانواده غیرقابل پیش بینی هستند. آزادی شخصیتی برای آن ها خیلی مهم است و اهمیت زیادی به استقلال خود می‌دهند و ممکن است گاهی خیلی احساساتی رفتارکنند.


کسانی دست خط مرتب و خوانایی داشته باشند:
می‌توان این طور برداشت کرد که آن ها خودشان را بسیار کنترل می‌کنند و دوست ندارند به راحتی شخصیت خود را لو بدهند. حتی گاهی اوقات برایشان مشکل است که احساساتشان را بروز دهند و آن را سرکوب می‌کنند.
کسی که خیلی پررنگ می نویسد و قلم را زیاد فشار می‌دهد:
احتمالاً علاقه زیادی به مخالفت کردن با دیگران دارد؛ چرا که احساس قدرت و اعتماد به نفس زیادی می‌کند و دوست دارد روی دیگران اعمال نفوذ کند و به همین خاطر شخصیت افراد را درست درک نمی‌کند.

کسانی که خیلی کمرنگ می نویسند:
احتمال این که فردی حساس و دلسوز باشند بسیار زیاداست و موقعیت دیگران را حتی بیشتر از خودشان درک می‌کنند و این امکان نیز وجود دارد که قادر به اثبات حرف خودشان نباشند و خیلی راحت ضربه می‌خورند و وقتی دیگران از آن ها انتقاد می‌کنند خیلی سریع از موضع خودشان عقب نشینی می‌کنند.
 کسانی که خیلی کند و آهسته می‌نویسند:
به سرعت قادر به نشان دادن عکس العمل نیست؛ این افراد احتمالاً به زمان بیشتری برای ابراز عقیده خود نیاز دارند. افرادی که آهسته می‌نویسند از نظر خلق و خو اغلب اشخاصی ملاحظه کار و محتاط هستند و در نتیجه به زمان بیشتری برای فکر کردن و فهمیدن نیاز دارند و در ابراز احساساتشان هم کند هستند و اغلب دوست دارند هیچ تصمیمی نگیرند تا این که یک تصمیم غلط بگیرند.
 کسانی که دست خط تند و شتابزده‌ای دارند:
احتمالاً افرادی کم حوصله هستند و از اتلاف وقت خسته می‌شوند و از نظر خلق و خو بسیار لحظه ای هستند. سریع درک می‌کنند و در نشان دادن رفتار و احساساتشان چندان پایدار نیستند و اغلب به دلیل شتابزدگی در تصمیم گیری دچار لغزش و خطا شده و از این که در آرامش به حرف های دوستانشان گوش کنند خسته می‌شوند.
 کسانی که دست خط ساده ای دارند و خیلی ابتدایی می‌نویسند:
در روابط با دیگران ترجیحاً واقع گرا و با تدبیر هستید و نمی‌توانید قبول کنید که گاهى باید با دیگران کنار بیایید و به آن ها توجه کنید و همچنین اطرافیان به ندرت از آن چه درون شما می‌گذرد آگاهی پیدا می‌کنند.

کسانی که دست خطی زیبا و پررنگ و لعابی دارند:
این امکان وجود دارد که گاهی به شدت رسمی برخورد کرده و خیلی مفصل و با علاقه درباره مسایل دلخواهتان حرف بزنند و این احتمال نیز وجود دارد که درخواسته ها و تمایلاتتان پرتوقع و رویایی باشند.
اگر شما خود را دارای دست خط ریزی می بینید و بسیار کوچک مى نویسید:
احتمالاً شما توانایی‌های خود را دست کم می‌گیرید و خودتان را از آن چه واقعاً هستید کمتر ارزیابی می‌کنید و ممکن است گاهی تنگ نظر و خرده‌گیر باشید.
اگر درشت می‌نویسید:
این احتمال وجود دارد که خودتان را زیادی بزرگ و مهم جلوه داده و گاهی بسیار با اعتماد به نفس و از موضع قدرت رفتار می‌کنید.
اگر کسی دست خط شکسته ای دارد و حروف را زوایه دار و شکسته می‌نویسد:
فردی بسیار با اراده می باشد و در کارهایش حد وسط را قبول ندارد و به همین علت اهل سازش و مصالحه نیست و اغلب به همین خاطر که وسط را دوست ندارد از دیگران خسته می‌شود و تصمیمی نمی‌گیرد چون دوست ندارد راه اشتباه را انتخاب کند.
 اگر فردی دست خط ملایم و کشیده ای دارد:
آدمى چند بعدی است و می‌تواند مشکلاتش را از زوایای مختلف بررسی و درک کند. برایش تنوع مهم است و گاهی احساس می‌کند استعدادهای زیادی دارد و نمی‌تواند هیچ کدامشان را به درستی شکوفا کند. ممکن است فردی زود رنج باشد و به ندرت علیه برداشت ها و انتقادات دیگران از خود دفاع کند.
اگر کلمات را در هم و فشرده می نویسید:
احتمالاً شما فرد راحتى نیستید و در جمع خودتان را کناری می‌کشید و مى خواهید کنترل خود را از دست ندهید. از برقراری رابطه با دیگران خوشتان نمی‌آید و گاهی دوست ندارید خود را فردی خوش فکر نشان بدهید. اغلب بعد از دیگران ابراز عقیده می‌کنید و عقیده خود را می‌گویید واین به این علت است که قدری محتاط هستید.
کسی که کلمات را با فاصله و باز می‌نویسد:
خیلی راحت با دیگران رابطه برقرار کرده و خیلی ساده و بی تکلف و مستقیماً به دیگران نزدیک می‌شود. گاهی به راحتی از کوره درمی‌رود و با این کار ممکن است به حریم شخصی دیگران تجاوز کند و این به این علت است که او ارزشی به خودداری کردن و کنترل خود نمی‌دهد، اما انسانی کوشا و باطراوت است که سریع تصمیم گرفته و با کارهای خود به دیگران خدمت می‌کند. احتمالاً در زندگی بسیار فعال هستندو به همین دلیل برایشان مشکل است که بتوانند ثابت و بی‌تحرک بمانند و برخی از کارهایشان حساب شده و سنجیده نیست. به همین دلیل گاهی‌اوقات برای دوستان و افراد خانواده غیرقابل پیش بینی هستند. آزادی شخصیتی برای آن ها خیلی مهم است و اهمیت زیادی به استقلال خود می دهند و ممکن است گاهی خیلی احساساتی رفتار کنند.

/ 0 نظر / 4 بازدید