کلمات و دفعات تکرار در جمع آیات قرآن مجید

آخرت (نامی برای زندگی پس از این جهان ) :115

دنیا (یکی از نام‌های زندگی ) : 115

شیاطین : 88

ملائکه : 88

مرگ : 145

زندگی :145

زیان :50

سود :50

پیامبران : 50

ملت (مردم ):50

پناه جویی از شر ابلیس : 11

ابلیس (پادشاه شیاطین ):11

شکر :75

مصیبت : 75

رضایت :73

صدقه :73

مردگان (مردم مره ): 17

فریب خوردگان (گمراه شدگان ): 17

جهاد : 41

مسلمین : 41

زندگی راحت :8

طلا : 8

فتنه : 60

جادو :60

برکت : 32

زکات :32

نور :49

ذهن :49

موعظه (گفتار ، اندرز ) : 25

زبان :25

ترس : 8

آرزو : 8

تبلیغ :18

آشکارا سخن گفتن (سخنرانی ): 18

صبر : 114

سختی :114

شریعت (آموزه‌های حضرت محمد (ص)) :4

محمد (صلوات ا… علیه ): 4

زن :24

مرد:24

 

و نیز جالب خواهد بود  به دفعاتی که کلمات زیر در قرآن ظاهر شده‌اند نگاهی داشته ‌باشیم : نماز : 5    ماه :12 و سال:365 

/ 0 نظر / 10 بازدید