کارهاى تولیدى انجام دهید

امام صادق(علیه السلام) فرمود:

إزْرَعُوا وَأَغرِسُوا وَاللهِ ما عَمِلَ النَّاش عَمَلا أَحَلَّ وَلا أَطْیَبَ مِنْهُ(1)

ترجمه:زراعت کنید و درخت بنشانید، به خدا سوگند مردم عملى حلال‌تر و پاک‌تر از این انجام نداده اند.

شرح کوتاه: پایه زندگى انسان ها روى کارهاى تولیدى از جمله فرآورده هاى کشاورزى است، و انواع تجارت‌ها حتى بسیارى از صنایع، بدون آن مفهومى نخواهد داشت; زیرا مواد خام اولیه خود را از کشاورزى مى گیرند.
   بعلاوه آن قدر که تقلّب و تزویر در چیزهاى دیگر ممکن است در کشاورزى ممکن نیست; زیرا اساس آن بر عوامل و اسباب طبیعى است و عوائد آن صرفاً نتیجه زحمات صادقانه انسانهاست. به همین دلیل در حدیث فوق زراعت و درخت کارى پاکترین و گواراترین کارها شمرده شده است.

1. سفینة البحار - جلد 1، صفحه 549.

/ 0 نظر / 7 بازدید