یک حادثه

بسم الله الرحمن الرحیم
سئل سائل بعذاب واقع. للکافرین لیس له دافع.
(سوره معارج: 1)
انتخابات علی به خلافت رسول اکرم صلّی الله علیه وآله وسلّم حوادثی به دنبال داشت. روز پرشکوه و تاریخی غدیر، همان اندازه که برای مؤمنین موجب مسرت و شادی بود، برای منافقین ناگوار و تحمل ناپذیر بود.
کسانی که با خلافت علی علیه السلام مخالف بودند، کسانی بودند که در جنگ های بدر، احد و غیر آن، خویشان و بستگانشان بدست علی کشته شده و کینه او را در دل داشتند.داستانی که اینک شرح آن را میخوانید در تفاسیر شیعه و سنی نقل شده و ما آن را مطابق نقل مفسرین اهل سنت ذکر میکنیم: روز غدیر گذشت. آن اجتماع عظیم در شهرها و دهکده ها پراکنده شد. خبر جانشینی علی علیه السلام بوسیله آنها در اطراف بلاد منتشر گردید. مردی بنام جابربن نضر که پدرش در جریان جنگ بدر، بدست علی کشته شده بود، از شنیدن این خبر، سخت خشمگین شد. بار سفر بست و آهنگ مدینه کرد.
چون به حضور رسول اکرم صلّی الله علیه وآله وسلّم رسید، در حالیکه از چهره اش ناراحتی و خشم میبارید، گفت: یا محمد! از جانب خداوند با ما دستور دادی که از شرکت و بت پرستی دست برداریم و به خدای یگانه ایمان آوریم و به رسالت و پیامبری تو اعتراف کنیم ما پذیرفتیم و اقرار کردیم.
دستور دادی: نماز بخوانیم، پذیرفتیم.
فرمودی: روزه بدارید، عمل کردیم.
گفتی: حج بیت الله الحرام را انجام دهید، اطاعت نمودیم.
درباره زکات اموال فرمان دادی، پرداختیم.
ولی به این دستورات اکتفا نکردی. اینک عموزاده ات را بر سر دست بالا بردی و او را بر ما برتری دادی و گفتی:
من کنت مولاه فعلی مولاه.
آیا این اقدام، این انتخاب، این برتری دادن علی بر ما، از طرف خدا صورت گرفته و بفرمان او واقع شده یا خودت این کار را کرده ای!
رسول اکرم صلّی الله علیه وآله وسلّم فرمود: قسم بخدائی که جز او خدائی نیست، این امر از طرف خدا بوده و بر طرق دستور حضرت حق عمل کرده ام.
جابر دیگر سخنی نگفت و از حضور پیغمبر بیرون آمد. ولی از شدت خشم و ناراحتی چنان منقلب بود که از خدا درخواست عذاب کرد.
در حالیکه صورت به جانب آسمان نموده بود، گفت: خداوندا! اگر آنچه محمد میگوید حق است و تو به او دستور داده ای که علی را جانشین خود سازد و بر ما مقدم دارد، بارانی از سنگ بر من ببار یا مرا به عذاب الیم مبتلا کن!
چه زود دعای او مستجاب شد و به درخواست خود نائل آمد. هنوز بر شتر خویش ننشسته بود و از مدینه فاصله نگرفته بود که سنگریزه ای بر سرش فرود آمد و جان داد.
در مورد تقاضا و مرگ جابربن نضر، آیات معارج به این مضمون نازل گردید: سئل سائل بعذاب واقع. لکافرین لیس له دافع. من الله ذی المعارج...

/ 0 نظر / 14 بازدید