خیانت

یا اَیَّهُاالَّذینَ ءامَنُو لا تَخُونُوالله وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا اَماناتِکُمْ وَ َانْتُمْ تَعْلَمُونْ(انفال-27)

ای کسانی که ایمان آوردید! به خدا و پیامبرخیانت مکنید و نیز در امانت‌های خود خیانت نورزید، حال آنکه(خود)می‌دانید (خیانت است).

 

واژه خیانت که در لغت مقابل امانت است بمعنای غدر، مکر، نادرستی و دغلی است. بعضی از لغت شناسان مانند راغب اصفهانی در مفردات، خیانت و نفاق را یکی می‌داند. بنظر می‌رسد از جهتی صحیح باشد، اما با توجه به ظاهرآیات می‌توان گفت، خیانت مربوط به عهد و پیمان و امانت است و نفاق بیشتر مربوط به دین و منش فکری است. در آیه بالا که می‌فرماید، ای اهل ایمان به خدا و پیامبر خیانت مکنید منظور خیانت به عهد و پیمانی است که بسته‌اند و چون در زمرهاهل ایمان قرار گرفته‌اند، نباید ایمانشان را آلوده به خیانت و نادرستی در گفتار و اعمال کنند.در سوره مبارکه نساء آیه شریفه 105 آمده است ما به راستی این کتاب را به کل حق (و حقانیت) بر تو نازل کردیم، تا میان مردمان به (موجب) آنچه خدا به تو نشان داده داوری کنی وزنهار که برای خیانتکاران جانب دار مباش.

مؤمن خیانت کار نیست و در اندیشه و رفتار و گفتارش، مکر و حیلهگری و دغلی با دیگران وجود ندارد. او نه تنها خود آلوده به خیانت نیست، بلکه هرگز از خائن و نادرستی او حمایت نکرده و بنفع خائنان به بیت المال و اموال عمومی و علیه جامعه اسلامی مخاصمه و دفاع نمی‌کند.

رسول اکرم (ص) فرمودند: از ما نیست کسی که به خانواده و مال مسلمانی خیانت کند.

حضرت علی (ع) فرمودند: خیانت کردن دلیل کمی پارسایی و دینداری است.

رسول اکرم (ص) فرمودند: افشاء کردن راز برادر دینیت خیانت است، پس از این کار دوری کن.

حضرت جواد (ع) فرمودند: برای شناخت خائن و خیانتکار کافی است که کسی امین و مورد اعتماد فرد خیانتکار باشد.

حضرت علی (ع) فرمودند: و کسی که امانت را خوار دارد و در مرتع خیانت بچرد و خود و دینش را از خیانت پاک نسازد، در دنیا خواری و رسوایی را بخود وا داشته و در آخرت خوارتر و رسواتر است. و بزرگترین خیانت و نادرستی، خیانت به جامعه اسلامی است. و زشت‌ترین فریبکاری، فریبکاری پیشوایان است.

/ 0 نظر / 6 بازدید