میلاد مسعود امیر بیان حضرت علی(ع) گرامی باد.

            تا صورت پیوند جهان بود علی بود                

              تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود            

               شاهی که ولی بدد و وصی بود علی بود        

سلطان سخا و کرم و جود علی بود

    هم آدم و هم شیث و هم ایوب و هم ادریس       

  هم یوسف و هم یونس و هم هود علی بود        

            هم موسی و هم عیسی و هم خضر و هم الیاس            
هم صالح پیغمبر و داود علی بود                     

   مسجود ملایک که شد آدم ز علی شد         

     در قبله محمدص بود و مقصود علی بود        

آن عارف سجاد که خاک درش از قدر         

  بر کنگره عرش بیفزود علی بود                 

آن شاه سر افراز که اندر ره اسلام       

 تا کار نشد راست نیاسود علی بود       

آن شیر دلاور که بهر طمع نفس          

بر خوان جهان پنجه نیالود علی بود      

آن قلعه گشایی که در قلعه خیبر         

      برکند به یک حمله و بگشود علی بود         

موسی و عصا و ید بیضا و نبوت             

در مصر به فرعون که بنمود علی بود    

 


    

                   


             
                

/ 0 نظر / 85 بازدید