ویژگی های پیامبر اسلام از دیدگاه قرآن کریم

 به نام خدا، به یاد خدا، برای خدا

رحلت پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) و شهادت فرزند دلبندش امام حسن(ع) را به عموم مسلمین تسلیت عرض می نمایم.

 

 

1- نبی ، پیام آور(اعراف2و157)

 

2-امی، درس ناخوانده (اعراف157و158)

 

3- نظیر مبین هشدار دهنده آشکار (حجر 89)

 

4- ناصح امین ،خیرخواه امین( اعراف68)

 

5- خاتم النبین  ،آخرین پیامبر (احزاب5)

 

6- اول المسلمین ،اولین اسلام آورنده (اعراف6و163)

 

7-رحمه للعالمین ، رحمت برای تمام جهانیان (انبیاء 7و107)

 

8-عزیر علیه ما عنتم ،رنج بردن مومنان بر او گران است (توبه 8و128)

 

9- حریص علیکم،بر هدایت شما حریص است (توبه 9و128)

 

10- رئوف ،اهل رافت است (توبه10و128)

 

11- رحیم ،مهربان است (توبه11و128)

 

12- خلق عظیم (قلم4و12)

 

13- اسوه حسنه ،پیامبر الگوی خوبی است(احزاب 21)

التماس دعا

/ 0 نظر / 40 بازدید