گزیده‌هایی از بیانات امیرالمؤمنین علی (علیه السلام)

احترام گذاشتن به مرزها و حدود احکام الهی: (حکمت 105)
و درود خدا بر او ، فرمود: همانا خدا واجباتی را به شما لازم شمرده، آنها را تباه نکنید، و حدودی برای شما معین فرموده، اما از آنها تجاوز نکنید، و از چیزهایی نهی فرمود، حرمت آنها را نگاه دارید، و نسبت به چیزهایی سکوت فرمود، نه از روی فراموشی، پس خود را دربارهٔ آنها به رنج و زحمت دچار نسازید.

ره آورد شوم دین گریزی: (حکمت 106)

و درود خدا بر او ، فرمود: مردم برای اصلاح دنیا چیزی از دین را ترک نمی گویند، جز آنکه خدا آنان را به چیزی زیانبارتر دچار خواهد ساخت.

ارزش های والای اخلاقی: (حکمت 113)

و درود خدا بر او ، فرمود: سرمایه سودمندتر از عقل نیست، و تنهایی ترسناک تر از خودبینی، و عقلی چون دوراندیشی، و بزرگواری چون تقوا، و هم نشینی چون اخلاق خوش، و میراثی چون ادب، و رهبری چون توفیق الهی، و تجارتی چون عمل صالح، و سودی چون پاداش الهی، و پارسایی چون پرهیز از شبهات، و زهدی چون بی اعتنایی به دنیای حرام ، و دانشی چون اندیشیدن، و عبادتی چون انجام واجبات، و ایمانی چون حیا و صبر، و خویشاوندی چون فروتنی ، و شرافتی چون دانش ، و عزتی چون بردباری ، و پشتیبانی مطمئن تر از مشورت کردن  نیست.

ارزیابی عمل ها: (حکمت 121)

و درود خدا بر او ، فرمود: چقدر فاصلهٔ بین دو عمل دور است، عملی که لذتش می رود و کیفر آن می ماند و عملی که رنج آن می گذرد و پاداش آن ماندگار است.


حقوق دوستان

و درود خدا بر او، فرمود: دوست، دوست نیست مگر آنکه حقوق برادرش را در سه جایگاه نگهبان باشد: در روزگار گرفتاری، آن هنگام که حضور ندارد، و پس از مرگ. (حکمت 134)
فلسفهٔ احکام الهی
و درود خدا بر او، فرمود: نماز موجب نزدیکی هر پارسایی به خداست، و حج جهاد هر ناتوان است. هر چیزی زکاتی دارد، و زکات تن، روزه، و جهاد زن، نیکو شوهر داری است. (حکمت 136)
صدقه راه نزول روزی
و درود خدا بر او، فرمود: روزی را با صدقه دادن فرود آورید. (حکمت 137)
نقش پاداش الهی در انفاق
و درود خدا بر او، فرمود: آنکه پاداش الهی را باور دارد، در بخشش سخاوتمند است. (حکمت 138)
ارزش دعا، صدقه و زکات دادن
و درود خدا بر او، فرمود: ایمان خود را با صدقه دادن، و اموالتان را به زکات دادن نگاه دارید،
و امواج بلا را با دعا از خود برانید. (حکمت 146)
ضرورت خود شناسی
و درود خدا بر او، فرمود: نابود شد کسی که ارزش خود را ندانست. (حکمت 146 )

 

راه اصلاح دنیا و آخرت

و درود خدا بر او، فرمود: کسی که میان خود و خدا را اصلاح کند، خداوند میان او و مردم را اصلاح خواهد کرد، و کسی که امور آخرت را اصلاح کند، خدا امور دنیای او را اصلاح خواهد کرد، و کسی که از درون جان واعظی دارد، خدا را بر او حافظی است. (حکمت 89)
والاترین دانش
و درود خدا بر او، فرمود: بی ارزش ترین دانش، دانشی است که بر سر زبان است، و برترین علم، علمی است که در اعضا و جوارح آشکار است. (حکمت 92)
شناخت نیکی ها و خوبی ها
از امام پرسیدند: «خیر» چیست؟ فرمود: خوبی آن نیست که مال و فرزندت بسیار شود، بلکه خیر آن است که دانش تو فراوان، و بردباری تو بزرگ و گران مقدار باشد، و در پرستش پروردگار در میان مردم سرفراز باشی، پس اگر کار نیکی انجام دهی شکر خدا به جا آوری، و اگر بد کردی از خدا آمرزش خواهی. در دنیا جز برای دو کس خیر نیست؛ یکی گناهکاری که با توبه جبران کند، و دیگر نیکوکاری که در کارهای نیکو شتاب ورزد. (حکمت 94)
ارزش یقین
و درود خدا بر او، فرمود: خوابیدن همراه با یقین، برتر از نماز گزاردن با شک و تردید است. (حکمت 97)
ضرورت عمل کردن به روایات
و درود خدا بر او، فرمود: چون روایتی را شنیدید، آن را بفهمید عمل کنید، نه بشنوید و نقل کنید، زیرا راویان علم فراوان، و عمل کنندگان آن اندک اند. (حکمت 98)
باشد که با عمل به فرمایشات او ، از شایستگان پیروی و ولایت او باشیم. ان شاء الله

ومن ا... التوفیق
کریمانه

/ 0 نظر / 15 بازدید