سخنان ائمه اطهار

سخنانی از امام محمد باقر (ع ):

کسی که از روی بد میلی و بدون علت نماز جماعت را ترک کند، نمازی برای او نیست.

                                          وسائل الشیعه ج8 ص292


بخدا سوگند هیج بنده مؤمنی در حاجت خود به خداوند اصرار نورزد مگر آنکه حاجتش را برآورد.

                                                                                            کافی ج2 ص47

از ظلم کردن به کسی که در مقابل تو یاوری جز خدا ندارد سخت دوری کن.

                                                                                           کافی ج2 ص33
 
سخنانی از امام موسی کاظم  (ع ):

از خرج کردن در راه طاعت خدا دریغ مکن وگرنه دو برابرش را در راه معصیت او خرج خواهی کرد. 

                                                                                    بحارالانوار ج75 ص32


از خود چیزی به برادرانت مبخش که زیان آن برای تو بیش از سودش برای ایشان باشد.

                                                                                            کافی ج4 ص32

خداوند شراب را به خاطر نامش حرام نکرده بلکه به خاطر عاقبتش حرام فرموده و هر چه پیامدهای شراب را داشته باشد نیز (درحکم) شراب است.

                                                                                           کافی ج6 ص32

سخنانی از امام محمد باقر (ع ):

کسی که از روی بد میلی و بدون علت نماز جماعت را ترک کند، نمازی برای او نیست.

                                          وسائل الشیعه ج8 ص292


بخدا سوگند هیج بنده مؤمنی در حاجت خود به خداوند اصرار نورزد مگر آنکه حاجتش را برآورد.

                                                                                            کافی ج2 ص47

از ظلم کردن به کسی که در مقابل تو یاوری جز خدا ندارد سخت دوری کن.

                                                                                           کافی ج2 ص33
 
سخنانی از امام موسی کاظم  (ع ):

از خرج کردن در راه طاعت خدا دریغ مکن وگرنه دو برابرش را در راه معصیت او خرج خواهی کرد. 

                                                                                    بحارالانوار ج75 ص32


از خود چیزی به برادرانت مبخش که زیان آن برای تو بیش از سودش برای ایشان باشد.

                                                                                            کافی ج4 ص32

خداوند شراب را به خاطر نامش حرام نکرده بلکه به خاطر عاقبتش حرام فرموده و هر چه پیامدهای شراب را داشته باشد نیز (درحکم) شراب است.

                                                                                           کافی ج6 ص32

/ 0 نظر / 5 بازدید