در آستانت ای قمر بنی‌هاشم! و ای افتخار عدنان!

حـکـومـت ددمـنـش امـوی را دیـدی کـه جـامـعـه را بـه طـرف تـبـاهـی و ویـرانـی کـامـل سـوق می‌دهد، کرامت‌ها را زیر پا می‌گذارد، آزادی‌ها را سلب می‌کند، دارایی‌ها را به سـود خـود تـصـرف می‌کند و همگان را به زندگانی تلخی که در آن حتی سایه عدالت اجتماعی ـ سیاسی به چشم نمی‌خورد، پیش می‌برد. پس همراه برادرت ؛ پدر آزادگان و سـالار شـهـیـدان ( عـلیـه السّلام ) که آرمانها و آرزوهای ملتها را در خود مجسم کرده بود و برای آزادی اراده و بازگرداندن کرامت آنان می‌کوشید، پرچم آزادی را برافراشتی.

بـا بـرادرت، در سـنـگـری واحـد قـرار گـرفتی و کلمة اللّه را ـ که کرامت انسان و ایجاد زندگی ایمن و به دور از ظلم و طغیان را در خود دارد ـ به گوش تاریخ رساندید.
با بـرادرت ، بار این رسالت را بر دوش گرفتی وبدین ترتیب با برادرت و دیگر شـهدای با فضیلت از اهل بیت و انصار آنان ، طلایه داران مقدس شهیدان راه حق در سراسر زمین بودید.
امـا تـو، ای ابوالفضل! بخشش و هدیه ای از خداوند به امت بودی ، برای آنان افق‌هایی درخشان از آزادگی و کرامت گشودی . به آنان آموختی که جانبازی باید خالصانه برای خـدا بـاشـد و هیچ یک از عواطف و آروزهایی که سر به خاک می‌برد، آن را نیالاید. با این روح اسـلامـی اصـیـل بـود کـه بـه جـانـبـازیـت ـ ای ابوالفضل ! ـ در راه حق و پاسداری از ارزشها و اعتقادات، مُهر دفاع خورد. رمز جاودانگیِ جانبازی تو و شیفته کردن دل‌های مردم در طول تاریخ، همین است .

ای قمر بنی‌هاشم! پایه‌های بنیاد حقیقت را تو در دنیای عرب و اسلام برپاداشتی و با یاریت به برادرت سیدالشهداء ـ که برای حاکمیت عدالت اجتماعی و توزیع خیرات الهی بـر مـحـرومان و ستمدیدگان جنگید ـ برای مسلمانان، مجد و کرامتی والا و استوار، پایدار کردی .

بـا بـرادرت، بار این رسالت را بر دوش گرفتی وبدین ترتیب با برادرت و دیگر شـهدای با فضیلت از اهل بیت و انصار آنان ، طلایه داران مقدس شهیدان راه حق در سراسر زمین بودید.

/ 0 نظر / 20 بازدید