نیاز

نیاز:

خدایا! محتاجم مکن که تهمت به کسی بزنم: زیرا تهمت، خیانت ظالمانه‌ای است.

 

خدایا! ارشادم کن که بی انصافی نکنم: زیرا کسی که انصاف ندارد، شرف ندارد.

 

خدایا! راهنمایم باش تا حق کسی را ضایع نکنم، که بی‌احترامی به یک انسان همانا کفر به خدای بزرگ است.

 

خدایا! مرا از بلای غرور و خودخواهی نجات ده، تا حقایق وجود را ببینم و جمال زیبای تو را مشاهده کنم.

 


/ 0 نظر / 10 بازدید